Условия за ползване


Условия за ползване

Този текст представлява споразумение между всяко лице /потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, наричано по-долу „Потребител“ или „Получател“/ и ЕТ “Евгени Добрев”, собственик на Интернет сайта “Bob The Chef” и електронен магазин “Bob The Chef”, с Интернет адрес: http://www.bobthechef.com, и посочва условията, при които Потребителят може да използва сайта и електронния магазин, както и нашите задължения към него.

Използването на предлаганите от електронния магазин Bob the Chef услуги е възможно само след като Потребителят се съгласи с настоящите Условия за ползване.

§ 1 Фирмата

Фирмата, която предоставя услугата електронен магазин, е ЕТ “Евгени Добрев”, Европейски данъчен номер: DE278242515 с адрес:

Neptunweg 83
90763 Fürth
Germany

§ 2 Регистрация и сигурност

За да се закупи продукт от http://www.bobthechef.com/bg, не е необходима предварителна регистрация. При попълване на поръчката, Потребителят получава автоматично генериарано потребителско име и парола.

С приемането на тези Условия за ползване Потребителят предоставя изричното си съгласие ЕТ “Евгени Добрев” да събира, съхранява, организира, обработва, както и да предоставя на дружеството, което извършва куриерски услуги във връзка с доставката на поръчка, личните данни на Потребителя, с цел надлежното изпълнение на задълженията на ЕТ “Евгени Добрев” по Договора или ако това се изисква от българското законодателство.

ЕТ “Евгени Добрев” се задължава да използва личните данни на Потребителя само за целите на Договора и да не предоставя личните данни на Потребителя на трети лица или да ги използва за други цели.

Единствено Потребителят може да оторизира трети лица да приемат поръчките му и носи пълна отговорност за това.

§ 3 Цени на стоките

Всяка цена в Интернет магазина http://www.bobthechef.com/bg е посочена в български лева за един брой и включва всички дължими данъци и такси, без цената за доставка, която е посочена отделно.

Стойността на доставката не е включена в посочената цена на продуктите и се определя съобразно теглото на поръчаните продукти и избрания начин на доставка.

§ 4 Промени на цените

ЕТ “Евгени Добрев” има правото да променя цените на предлаганите в Интернет магазина продукти, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите, като промяната ще има действие занапред и няма да засяга вече направени поръчки.

Всеки клиент на Интернет магазина се задължава да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на Договора, съгласно настоящите Условия за ползване. Цените, обявени на сайта, са валидни до изчерпване на количествата.

§ 6 Условия на поръчка и заплащане

Избраните от Потребителя продукти се появяват в потребителската кошница. Потребителят може да променя количеството на продуктите, да добавя или да изважда продукти.

Във всеки един момент, в потребителската кошница, Потребителят може да види всички избрани от него продукти, тяхната цена, както и общата им сума.

(1) Информация за доставката

За да направи поръчка, Потребителят трябва да избере продукт/и.
Потребителят посочва името на получателя и точен адрес за доставка.

За да продължи пазаруването, е необходимо Потребителят да избере предпочитания от него начин на доставка. Цената на услугата се изчислява автоматично спрямо теглото на продуктите в потребителската кошница и избрания начин на доставка.

ВАЖНО: Когато Потребителят посочвате адрес за доставката, е важно в рамките на работния ден, когато ще бъде доставена стоката, на този адрес ще бъдете Получателят или друг човек, упълномощен да приеме поръчката.

(2) Информация за плащане

В потребителската си кошница Потребителят може да види цената на избраните от него продукти, цената на доставката и крайната сума, която трябва да заплати.

Интернет магазин с адрес http://www.bobthechef.com/bg предлага възможност за плащане чрез:
  • наложен платеж
  • плащане по банков път (плащане чрез платежно на посочена от нас банкова сметка)


(3) Потвърждаване на поръчка

Потребителят може да види цялата информация за поръчката си, да я провери и редактира.

ВАЖНО: Потребителят проверява внимателно съдържанието на потребителската кошница, информацията за плащане и доставка и инструкциите за поръчката (ако е посочил такива).

Ако е необходимо, Потребителят нанася корекции.

След като Потребителя натисне бутона „Поръчай“, поръчка ще бъде приета и няма да може да се правят повече промени.

С натискане на бутона „Поръчай“ Договорът за продажба от разстояние между Потребителя и ЕТ “Евгени Добрев” се счита за сключен и Потребителят се съгласява да закупи този/тези артикул/и при условията, посочени на Интернет сайта и в тези Условия за ползване.

След приемане на поръчката ЕТ “Евгени Добрев” се задължава да уведоми Потребителят чрез писмено съобщение по електронна поща, на посоченият от него електронен адрес, че потвърждава направената от Потребителя поръчка. Съобщението съдържа цялата информация по направената поръчка. Ако съобщението е изпратено по електронна поща до 12:00 часа на съответния ден, се счита, че потвърждението е станало в същия ден. Ако съобщението е изпратено по електронна поща след 12:00 часа на съответния ден, се счита, че потвърждението е станало на следващия ден.

ВАЖНО: Посочването на неверни, непълни, неточни и/или не-актуални лични или други идентификационни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва ЕТ “Евгени Добрев” с изпълнение.

Договорът за покупко-продажба се сключва на български език. ЕТ “Евгени Добрев” съхранява Договора за срока, в който може да бъде направена рекламация от Потребителя. В рамките на срока по горното изречение всеки Потребител, сключил договор за дистанционна продажба, може да изиска да му бъде предоставен достъп до договора, който е сключил, като направи запитване за това по електронната поща на адрес info@bobthechef.com

§ 7 Доставка на стоки

Доставката се извършва от куриерска фирма Еконт Експрес при цени и условия, подробно изяснени в раздел Доставки.

Стойността на услугата се определя в зависимост от избрания начин на доставка и теглото на поръчаните стоки.

ВАЖНО! При получаване на пратката Потребителят проверява целостта на стоката в присъствието на куриера!

Ако Потребителят е платил предварително по банков път или с кредитна карта, не дължи плащане на куриера. В случай, че стоката е повредена, куриерът е длъжен да напише пред Потребителя двустранен протокол, който ще гарантира повторното изпълнение на поръчката.

Потребителят може да се свърже с нас на телефон: +49(0)163 7442174 или по електронната поща на адрес info@bobthechef.com, за да ни информира за случая.

Доставката на поръчки направени на http://www.bobthechef.com/bg се извършва само в рамките на географската територия на България.

При невъзможност за връчване на пратката не по вина на ЕТ “Евгени Добрев” и/или куриера, както и в случай, че Получателят необосновано откаже да приеме пратката или по какъвто и да е друг начин осуети нейното предаване от куриера, Договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

В случай на прекратяване на Договора съгласно предходната точка, Потребителят се задължава да заплати всички разходи, свързани с доставката на пратката. ЕТ ”Евгени Добрев” се задължава да възстанови остатъка от предварително заплатената стойност на пратката на посочена от Потребителя банкова сметка, в срок от 7 работни дни, от датата на която Договора се счита за прекратен. Разходите по банковите транзакции са за сметка на купувача.

§ 8 Връщане на закупена стока

Всеки Потребител има правото да върне поръчаната стока в срок от 7 работни дни след получаването й, ако стоката отговаря на следните условия:
  • няма механични повреди
  • с оригиналната си опаковка е и има търговски вид
  • придружена е от приложената гаранционна карта, съпътстващите я документи и аксесоарите, с които е била получена.
Потребителят трябва да се свърже с представител на ЕТ “Евгени Добрев” на телефон +49(0)163 7442174 или по електронната поща на адрес info@bobthechef.com и да съобщи за отказа си. ET “Евгени Добрев” се задължава да възстанови заплатената за стоката сума в срок от 7 работни дни от датата, на която тя е получена обратно. Разходите по транспортирането са за сметка на купувача.

В случай, че Получателят получи стоката във вид, несъответстващ с условието за доставка, или друга стока, различна от поръчаната, ET “Евгени Добрев” подменя стоката, като поема разходите по доставката, или възстановява платената от клиента сума.

При установяването на фабричен дефект след изтичането на 7-дневния срок и преди изтичането на гаранционния срок, купувачът може да даде стоката за ремонт в сервиз съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител.

Ако предварително платена стока е изчерпана, представител на ET “Евгени Добрев” се свързва с клиента и предлага нова дата за доставка или възстановяване на платената от клиента сума в срок от 3 работни дни.

§ 9 Връзки с други сайтове

За улеснение на потребителите интернет страницата с адрес http://www.bobthechef.com дава връзки към други интернет страници, имащи отношение към предлаганите продукти и услуги. ET “Евгени Добрев” не носи отговорност за съдържанието на външни интернет страници, свързани с интернет страницата http://www.bobthechef.com

§ 10 Връзка с нас

Потребителите могат да се обръщате към нас за информация относно предлаганите продукти, условията за поръчка и доставка, както и за да проверят статуса на поръчката си.

Потребителят ще получи информацията, която го интересува, стига тя да в нашата компетентност, независимо дали ще се свърже с нас чрез e-mail или по телефона.

Телефонните разходи, които Потребителят прави, обаждайки се на тел.:+49(0)163 7442174, са за сметка на Потребителя съобразно актуалната тарифа на неговия доставчик.

Потребителят може да се свърже с нас на имейл адрес: info@bobthechef.com или като използва формата за директна връзка с нас на Интернет адрес: http://www.bobthechef.com/bg/contact

§ 11 Отговорности

При ползване на услугите, предлагани от ЕТ “Евгени Добрев”:
  • Потребителят изразява съгласие, че използва услугите, предлагани в сайта на своя отговорност.
  • ЕТ “Евгени Добрев” не носи отговорност за информацията, услугите и гаранциите, дадени от производителите на продукти или услуги.
  • ЕТ “Евгени Добрев” не гарантира, че функциите, предложени от сайта, и информационният поток са лишени от технически грешки.
§ 12 Права върху сайта

Цялото съдържание на този сайт, като текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, компилацията на сдържанието е лицензирано под Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 Неадаптиран . Копирайт Станислава Димитрова.

Съставянето на цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на Станислава Димитрова. То е създадено, за да помага на нашите клиенти да се възползват максимално от услугите, които предлагаме. Всяко друго използване на съдържанието на сайта, включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на Станислава Димитрова са забранени.

Продуктовите графики и изображения, използвани в магазина са собственост на нашите партньори. Репродукцията и модификацията им, без писменото разрешение на нашите партньори се наказва от закона.

Екипът на http://www.bobthechef.com се грижи за доброто обслужване на клиентите на електронния магазин http://www.bobthechef.com. Ако имате въпроси и препоръки, свързани с използването на сайта, свържете се с нас на телефон +49(0)163 7442174, или пишете на info@bobthechef.com. Вашето мнение е важно, за да направим магазина още по-удобен и полезен!

§ 13 Кореспонденция

Всички съобщения, уведомления, предложения, приемания и друга кореспонденция ще бъде извършвана в писмена форма по електронна поща, освен ако друго не е уговорено в тези Условия за ползване.

Потребителят е длъжен да уведомява незабавно по електронна поща ЕТ “Евгени Добрев”за всяка промяна на адреса си (включително на адреса на електронната си поща). В противен случай всички съобщения, изпратени на адреса/адреса на електронната поща на Потребителя ще се считат за редовно изпратени и връчени.

При всяка промяна на идентификационните си данни ЕТ “Евгени Добрев” своевременно ще актуализира информацията за тях в тези Условия за ползване, с което задължението му за уведомяване на Потребителя ще се счита за изпълнено. Задължение на Потребителя е да проверява своевременно Интернет сайта за евентуални промени в данните на ЕТ “Евгени Добрев” или за каквито и да е други промени.